24.2.2019 / Görsel Programlama 1 dersini alan öğrenciler;

Görsel Programlama 1 dersini alan öğrenciler;

aşağıda verilen 3 soruyu Consol da çözüp, drive da Görsel Programlama adlı klasöre paylaşım linki vererek(bu linki selmabulut@gmail.com adresi ile paylaşınız) bu klasöre hem programı, hemde txt/doc dosyasına kodları kopyalayarak yükleyiniz. bu uygulama 1. ödev yerine geçecektir. Son Yükleme tarihi 24/02/2019 saat 23:59 dur.

  1. 4x4 lük bir matrisin esas köşegeni üzerindeki sayıların ortalamasını bulun.
  2. 10 elemanlı bir dizinin ortalamasından büyük olan elemanları ayrı bir diziye aktaran ve sonunda diziyi ekranda gösterin.
  3. Girilen bir sayının basamaklarını bir diziye aktarın ve ekranda gösterin.dizi[0]:.. birler basamağı  dizi[1]=… onlar basamağı