30.10.2018 / GÖRSEL PROGRAMLAMA 2 ÖDEVİ

GÖRSEL PROGRAMLAMA 2 ÖDEVİ


1-
Timer kullanımı ve progress bar ile yapılan alarm uygulaması

2-Metot uygulaması olan vücut kitle indexinin metot içinden çağrıldığı hali

3- Metot uygulması olan overloading için üçgen alanının hesabının yapıldığı radiobutton yada combobox ile seçime göre metodun çağrıldığı uygulama

4-Rekürsif metot kullanarak asal sayıları bulan metot uygulaması

Bu 4  uygulamanın youtube kanalına yüklenmesi ve bu kanalların video kısmının çıktısının imza karşılığı derste teslimi gerekmektedir.