14.4.2018 / GÖRSEL PROGRALAMA 1

GÖRSEL PROGRALAMA 1 Ödevi

1. 10 elemanlı bir dizinin hem 4 hem de 5 bölünen elemanlarını ayrı bir diziye aktaran c# kodunu yazın. (dizinin elemanlarının rastgele üretildiğini varsayın. Sadece döngü içindeki kodları yazın.)
for (int j = 0; j < 10; j++) kısmından başlayın.

2. 3 kenarı verilen üçgenin alanını hesaplayın. (a,b,c nin alındığını varsayarak sadece aşağıdaki işlemleri yapıp ekranda yazdırın.)
U=(a+b+c)/2
Alan=

3. 4x4 boyutundaki bir matrisin en küçük elemanının hangi eleman olduğunu bulun.(eleman girişleri rastgele yapılmış olup sadece for döngüsünü yazın.)
for (int i = 0; i < 4; j++)
for (int j = 0; j < 4; j++) kısmından itibaren.

4. Aşağıdaki kodları satır satır açıklayın. Her bir for döngüsünün ne çıktı verdiğini gösterin
1) var MatrisA, MatrisB, MatrisC = new int[4, 4];
2) int[] dizi = new int[6];
3) int k = 0;
4) Random rastgele = new Random();
5) for (int i = 0; i < 4; i++)
6) {
7) for (int j = 0; j < 4; j++)
8) {
9) MatrisA[i, j] = rastgele.Next(1, 10);
10) Console.Write(MatrisA[i, j] + \" \");
11) }
12) }
13) for (int i = 0; i < 4; i++)
14) {
15) for (int j = 0; j < 4; j++)
16) {
17) if (i == j)
18) {
19) MatrisA[i, j] = 1;
20) }
21) else
22) {
23) MatrisA[i, j] = 0;
24) }
25) Console.Write(+MatrisA[i, j] + \" \");
26) }
27) Console.WriteLine();
28) }
29) Console.ReadKey();

verilen soruları daha önceden belirlenen kişilerin yapıp youtube kanalına perşembe 19.04.2018 saat 00:00 a kadar  yüklemeleri gerekmektedir.